11 juli 2017

Twepa steunt ondernemers in ontwikkelingslanden

Wij vinden het erg belangrijk om als bedrijf maatschappelijk betrokken te zijn en ons in te zetten voor een betere wereld. Daarom steunen wij het werk van Oxfam Novib.

Oxfam Novib zet zich in voor mensen die leven in armoede in ontwikkelingslanden. Dankzij een microfinancieringsprogramma krijgen startende ondernemers in die landen de beschikking over een klein krediet. Daarmee krijgen ze de kans een eigen bedrijf en een zelfstandig bestaan op te bouwen. Zo kunnen mensen zelf bouwen aan hun eigen toekomst én dat van hun land. Als bedrijvenambassadeur steunen wij dit van harte.

Wij vinden het als bedrijf belangrijk om niet alleen goede producten en diensten te leveren, maar ook bij te dragen aan een wereld zonder armoede. Lenen bij een bank is voor mensen in ontwikkelingslanden vaak niet mogelijk. Mede dankzij onze steun als bedrijvenambassadeur krijgen deze mensen toch eenzelfde kans als wij. Ze kunnen met een lening een eigen bedrijfje starten en werken aan een zelfstandig bestaan.

Bij alles wat Oxfam Novib doet wordt uitgegaan van de kracht van de mensen zelf. Voor jezelf kunnen zorgen is essentieel voor het opbouwen van een zelfstandig bestaan. En het draagt bovendien bij aan de duurzame economische ontwikkeling van een land.

Voor mekaar.